در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 Prior ˈpraɪər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Prior ˈpraɪər

Coming before; earlier

آمدن پیش از، پیشین، قبلی

Prior to choosing his life’s vocation, Paul traveled to India.

«پل» قبل از انتخاب حرفه ی زندگی اش به هند سفر کرد.

Myrana was unhappy prior to meeting her beau.

«میرنا» پیش از ملاقات معشوقه اش افسرده بود.

Samson had been a strong man prior to having his hair cut.

«سامسون» قبل از اینکه موهایش را کوتاه کند، مرد نیرومندی بود.