در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Frigid ˈfrɪdʒəd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Frigid ˈfrɪdʒəd

Very cold

خیلی سرد

It was a great hardship for the men to live through the frigid winter at Valley Forge.

برای مردها بسیار سخت بود که تمام طول زمستان خیلی سرد را در دره ی «فورج» سپری کنند.

The jealous bachelor was treated in a frigid manner by his girlfriend.

دوست دختر مرد مجرد حسود با او به شیوهی سردی برخورد کرد.

Inside the butcher’s freezer the temperature was frigid.

دمای داخل فریزر قصاب بسیار سرد بود.