در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Beneficiary ˌbenəˈfɪʃiˌeri

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Beneficiary ˌbenəˈfɪʃiˌeri

Person who receives benefit

کسی که از مزیتی بهره مند می شود، ذی نفع

I was the beneficiary of $8,000 when my grandfather died.

وقتی پدربزرگم فوت کرد من وارث ٨٠٠٠ دلار شدم.

When the paintings were sold, the millionaire’s niece was the beneficiary.

وقتی تابلوها به فروش رفتند، دختر خواهر آن میلیونر ذی نفع بود.

My brother was the beneficiary of excellent advice from his guidance counselor

برادرم از نصیحت های عالی مشاور راهنمایش بهره مند شد.