در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Penalize ˈpenəˌlaɪz

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Penalize ˈpenəˌlaɪz

Declare punishable by law or rule; set a penalty for

مجازات کردن، تنبیه کردن

The Detroit lions were penalized fifteen yards for their rough play.

تیم «دترویت لاینز» برای بازی خشن ١۵٠٠ دلار جریمه شد.

We were penalized for not following tradition.

به خاطر عدم پیروی از سنت مجازات شدیم.

Mrs. Robins penalized us for doing the math problem in ink.

خانم «رابینز» ما را بخاطر حل مسئله ی ریاضی با خودکار جریمه کرد.