در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Spouse ˈspaʊs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Spouse ˈspaʊs

Husband or wife

شوهر یا زن، همسر

When a husband prospers in his spouse benefits also.

وقتی مردی در کارش موفق می شود، همسرش نیز سود می برد.

The woman and her spouse relieved each other throughout the night at their child’s bedside.

زن و همسرش کنار تخت فرزندشان همدیگر را در تمام طول شب دلداری می دادند.

May I bring my spouse to the office party?’ Lorinda asked.

«دوریندا» پرسید: «می توانم همسرم را به جشن اداره بیاورم؟» .