در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Reject rɪˈdʒekt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Reject rɪˈdʒekt

Refuse to take, use, believe, consider, grant, etc.

از گرفتن، بکار بردن، باور کردن، بررسی کردن و اعطاء چیزی امتناع ورزیدن، نپذیرفتن، رد کردن

When Sylvester tried to join the army, he was hoping the doctors would not reject him because of his eyesight.

وقتی « سیلوستر » سعی کرد به ارتش بپیوندد ، امیدوار بود پزشکان او را به خاطر بینایی اش رد نکنند.

The reform bill was unanimously rejected by Congress.

لایحه ی اصلاح، به اتفاق آرا، توسط کنگره رد شد.

When his promotion was rejected by the newspaper owner, the editor was thoroughly bewildered.

وقتی ترفیع ویراستار توسط صاحب روزنامه رد شد، اوکاملاً گیج شده بود.