در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Dismal ˈdɪzməl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Dismal ˈdɪzməl

Dark and depressing

تاریک و دلگیر

When the weather is so dismal, I sometimes stay in bed all day.

زمانی که هوا خیلی گرفته است، گاه تمام روز را در رختخواب می مانم.

I am unaccustomed to this dismal climate.

به این آب و هوای گرفته عادت ندارم.

As the dismal reports of the election came in , the senator’s friends tactfully made no mention of them.

هنگامی که گزارش های مأیوس کننده انتخابات رسید، دوستان سناتور مدبرانه به آن اشاره نکردند.