در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Justice ˈdʒeləs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Justice ˈdʒeləs

Just conduct; fair dealing

رفتار عادلانه، برخورد منصفانه، عدالت

Daniel Webster abandoned any hope for justice once he saw the jury.

وقتی «دانیال وبستر» هیئت منصفه را دید، از هر امیدی برای عدالت دست برداشت.

Our pledge to the flag refers to ‘liberty and justice for all.’

سوگند به پرچم یعنی «آزادی و عدالت برای همه».

The warden acknowledged that justice had not been served in my case.

زندانبان اعتراف کرد که عدالت در مورد من بکار نرفته است.