در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Conceal kənˈsiːl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Conceal kənˈsiːl

Hide

پنهان کردن

Tris could not conceal his love for Gloria.

«تریس» نتوانست عشقش به «گلوریا» را پنهان کند.

Count Dracula concealed the corpse in his castle.

«کنت دراکولا» جنازه را در قلعه اش پنهان کرد.

The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon our search for it.

پول ها آنقدر ماهرانه پنهان شده بود که مجبور شدیم از جستجو برای آن دست بکشیم.