در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Corpse ˈkɔːrps

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Corpse ˈkɔːrps

A dead body, usually of a person

جسد، معمولاً موبوط به شخص

When given all the data on the corpse, Colombo was able to solve the murder.

زمانی که تمام اطلاعات مربوط به جسد به «کلومبو» داده شد، توانست جنایت را کشف کند.

The corpse was laid to rest in the vacant coffin.

جنازه در تابوت خالی قرار داده شد.

An oath of revenge was sworn over the corpse by his relatives.

خویشاوندان بالای سر مرده سوگند یاد کردند انتقام او را بگیرند.