در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 - هفته 20 Perish ˈperɪʃ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Perish ˈperɪʃ

Be destroyed; die

نابود شدن، مردن

Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish.

اگر گیاه از طریق ریشه هاش آب جذب نکند، می میرد.

Custer and all his men perished at the Little Big Horn.

«کاستر» و تمامی افرادش در«لیتل بیگ هورن» نابود شدند.

We are trying to make sure that the democracy will never perish form this earth.

در تلاشیم مطمئن شویم مردم سالاری هرگز از روی زمین محو نخواهد شد.