در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 Estimate ˈestəmət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Estimate ˈestəmət

Form a judgement or opinion about; guess

درباره چیزی اظهار نظر کردن، حدس زدن

The driver estimated that the auto race would commerce at nine o’clock.

راننده پیش بینی کرد که مسابقه اتومبیل رانی در ساعت ٩ آغاز خواهد شد.

I try to avoid making estimates on things I know nothing about.

سعی می کنم از ارزیابی در مورد چیزهایی که درباره آن ها چیزی نمی دانم اجتناب کنم.

In your estimate, who will be victorious in this conflict ?

به نظر شما چه کسی در این درگیری پیروز خواهد شد؟