در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 Harvest ˈhɑːrvəst

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Harvest ˈhɑːrvəst

Gathering in of grain or other food crops

جمع آوری غلات یا دیگر محصولات غذایی

This year’s harvest was adequate to feed all our people.

برداشت امسال برای تغذیه ی تمام جمعیت ما کافی بود.

The farmer decided to expand his fields so that he would get a bigger harvest.

کشاورز تصمیم گرفت که مزارعش را گسترش دهد تا محصول بیشتری بدست آورد.

If the harvest is poor, there is always the possibility of famine.

اگر برداشت کم باشد، همیشه احتمال قحطی وجود دارد.