در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Economical ˌekəˈnɑːmɪkl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Economical ˌekəˈnɑːmɪkl̩

Not wasting money or time

پول یا وقت را هدر نمی دهد ، اقتصادی ، صرفه جو

I find it economical to shop in the large supermarkets.

من متوجه شدم که خرید از سوپرمارکت های بزرگ مقرون به صرفه است.

Marrisa was praised for her economical management of the budget.

«ماریسا» به خاطر مدیریت مقتصدانه ی بودجه ستایش شد.

The president made Congress aware of the need to be more economical.

«هازل»رئیس جمهور، کنگره را از نیاز به صرفه جویی بیشتر آگاه ساخت.