در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Horrid ˈhɔːrəd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Horrid ˈhɔːrəd

Terrible; frightful

وحشتناک، ترسناک

Janey avoided staring at the horrid man’s face.

«جینی» از نگاه کردن به چهره ی مرد ترسناک اجتناب کرد.

It is simply horrid the way cars pollute the air we breath.

اتومبیل ها به شیوه وحشتناکی هوایی را که ما تنفس می کنیم، آلوده می کنند.

When Mary was good, she was very good, but when she was bad, she was horrid.

وقتی ماری خوب بود، بسیار خوب بود ولی وقتی بد بود وحشتناک بود.