در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Reckless ˈrekləs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Reckless ˈrekləs

Careless; needless; wild

بی دقت، بی توجه، وحشی

We must not ignore reckless drivers; we must take them off the road.

نباید رانندگان بی پروا را نادیده بگیریم، ما باید آن ها را از جاده خارج کنیم.

After breaking his hand fighting recklessly, Arthur decided to be more cautious in the future.

بعد از اینکه دست «آرتور» بی احتیاطانه در دعوا شکست، تصمیم گرفت در آینده بیشتر مراقب باشد.

The reckless smoker ignited the entire forest.

شخص سیگاری بی دقت، تمام جنگل را به آتش کشاند.