در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Pedestrian pəˈdestriən

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pedestrian pəˈdestriən

Person who goes on foot; walker

شخصی که پیاده می رود، عابر پیاده

After driving a bus all day, Norris liked to be a pedestrian and take long, casual walks in the evening.

«نوریس» بعد از رانندگی با اتوبوس در تمام روز، دوست داشت پیاده شود و پیاده روی طولانی و راحتی را در وقت غروب انجام دهد.

The police say that it is urgent that pedestrians stay on the sidewalk.

پلیس می گوید ضروری است که عابران پیاده در پیاده روها بمانند.

I don’t doubt that a pedestrian can get places faster that a car in downtown traffic.

شک ندارم که عابران پیاده می توانند در ترافیک مرکز شهر سریع تر از یک اتومبیل به مقصد برسند.