در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 Opt ˈɑːpt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Opt ˈɑːpt

Choose or favor; select

آنچه انتخاب کردن يا پسنديدن، برگزيدن

If you give me an ice cream choice, I’ll opt for chocolate.

اگر انتخاب بستني را به من بدهي، نوع شکلاتي را انتخاب مي کنم.

Our cheerleaders plan to opt for new sweaters.

سرگروه هاي ما قصد دارند پلوورهاي جديد انتخاب کنند.

On Friday, three of my buddies will opt to go into the navy.

سه تا از دوستان ما قصد دارند روز جمعه به نيروي دريايي ملحق شوند.