در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 Unaccustomed ˌənəˈkəstəmd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unaccustomed ˌənəˈkəstəmd

Not used to something

به چیزی عادت نداشتن، نا مانوس

.Coming from Alaska, Claude was unaccustomed to Florida’s heat

چون «کلود» اهل آلاسکا بود، به گرمای فلوریدا عادت نداشت.

.The king was unaccustomed to having people disobey him

پادشاه به داشتن مردمی که از او سرپیچی کنند، عادت نداشت.

.Unaccustomed as he was to exercise, Vic quickly became tired

چون «ویک» به نرمش عادت نداشت، سریع خسته شد.