در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 Misfortune ˌmɪsˈfɔːrt͡ʃən

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Misfortune ˌmɪsˈfɔːrt͡ʃən

Bad luck

بد شانسي

It was my misfortune that our car wasn’t thoroughly checked before the trip.

از بد شناسي من بود که قبل از سفر به صحرا اتومبيل ما کاملاً بررسي نشد.

Being bitten by the vicious dog was quite a misfortune for Tommy.

بد شانسي «تامي» اين بود که يک سگ وحشي او را گاز گرفت.

I had the misfortune of working for a greedy man.

بد شانسي من بود که براي يک آدم حريص کار ميکردم.