در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 Grateful ˈɡreɪtfəl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Grateful ˈɡreɪtfəl

Feeling gratitude; thankful

احساس قدردانی کردن، ممنون

The majority of pupils felt grateful for Mr.Ash’s help.

اکثر دانش آموزان از کمک آقای «آش» سپاسگزار بودند.

We were grateful that the gloomy weather cleared up on Sunday.

خوشحال بودیم که هوای گرفته، روز شنبه آفتابی شد.

In his letter, Waldo told how grateful he was for the loan.

«والدو» در نامه اش نوشت که بسیار برای وام ممنون است.