در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Innovative ˈɪnəˌvetɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Innovative ˈɪnəˌvetɪv

Fresh; clever; having new ideas

تازه، مبتکرانه، دارای اندیشه های جدید، نوین

The innovative ads for the candy won many new customers.

تبلیغات مبتکرانه برای شیرینی، مشتریان زیادی را بدست آورد.

Everyone in our office praised the boss for his innovative suggestions.

اداره ی ما همه رئیس را به خاطر پیشنهادهای خلاقش تحسین کردند.

Nicole decided to alter her approach and become more innovative.

«نیکول» تصمیم گرفت راهکارش را تغییر دهد و خلاق تر شود.