در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Pursue pərˈsuː

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pursue pərˈsuː

Follow; proceed along

پیروی کردن، دنبال کردن

We pursued the bicycle thief until he vanished form our vision.

دزد دوچرخه را تا جایی تعقیب کردیم که از دید ما ناپدید شد.

Ernie rowed up the river, pursuing it to its source.

«ارنی» در رودخانه پارو زد و آن را تا سرچشمه دنبال کرد.

The senior wanted to pursue urban affairs as his life’s work.

دانشجوی سال آخر تصمیم داشت شغل امور شهری را بعنوان کار دائمی دنبال کند.