در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Pledge ˈpledʒ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pledge ˈpledʒ

Promise

قول دادن

Before the grand jury, the sinister gangster pledged to tell the whole truth.

تبهکار شرور در برابر هیئت منصفه عالی متعهد شد که تمام حقیقت را بگوید.

Monte was reluctant to pledge his loyalty to his new girlfriend.

«مونتی» مایل نبود به دوست دختر جدیدش قول وفاداری بدهد.

Pledged to discovering the facts, the journalist began to dig up new evidence for his readers.

خبرنگاری که قول داده بود حقایق را کشف کند، یافتن مدارک جدید برای خوانندگانش را شروع کرد.