در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Revise rɪˈvaɪz

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Revise rɪˈvaɪz

Change; alter; bring up to date

تغییر دادن، دگرگون کردن، به روز کردن

My family revised its weekend plans when the weather turned hazy.

هنگامی که هوا مه آلود شد، خانواده ام در برنامه ی تعطیلات آخر هفته اش تجدید نظر کرد.

The dictionary was revised and then published in a more expensive edition.

فرهنگ لغت تجدید نظر شد و سپس در ویرایش گران تری به چاپ رسید.

Under the revised rules, Shane was eliminated from competing.

«شانی» بر طبق قوانین اصلاحی از رقابت حذف شد.