در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 Sacred ˈseɪkrəd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Sacred ˈseɪkrəd

Worthy of respect; holy

شایسته احترام، مقدس

Her sacred medal had to be sold because the family was in urgent need of money.

مدال مقدسش باید فروخته می شد چون خانواده اش نیاز فوری به پول داشت.

It was revealed by the journalist that the sacred temple had been torn down.

روزنامه نگار فاش کرد که معبد مقدس کاملاً خراب شده است.

Kate made a sacred promise to her parents never to miss a Sunday church service.

«کیت» به والدینش قول مردانه داد که هرگز از مراسم روز یکشنبه کلیسا جا نماند.