در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Bewildered bəˈwɪldər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Bewildered bəˈwɪldər

Confused completely; puzzled

کاملا گیج، مبهوت

The lawyer was bewildered by his client’s lack of interest in the case.

وکیل از بی توجهی موکلش به پرونده متحیر بود.

His partner’s weird actions left Jack bewildered.

اعمال عجیب شریک «جک» او را متحیر کرده بود.

Bewildered by the sudden hazy weather, he decided not to go to the beach.

او که از مه آلود شدن ناگهانی هوا شگفت زده بود، تصمیم گرفت به ساحل نرود.