در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Thrust ˈθrəst

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Thrust ˈθrəst

Push with force

با نیرو هل دادن، پرتاب کردن

Once the jet engine was ignited, it thrust the rocket from the ground.

وقتی که موتور جت روشن شد، موشک را از روی زمین پرتاب کرد.

He had adequate strength to thrust himself through the locked door.

او قدرت کافی داشت که بتواند از در قفل شده وارد شود.

Eva was in a terrible rage when she thrust herself into the room.

وقتی « ایوا » خودش را به درون اطاق انداخت به شدت عصبانی بود.