در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 Vacant ˈveɪkənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vacant ˈveɪkənt

Empty; not filled

خالی، پرنشده، بیکار

.Someone is planning to build a house on that vacant lot

شخصی قصد دارد روی آن تکه زمین خالی یک خانه بسازد.

.I put my coat on that vacant seat

کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

.When the landlord broke in, he found that apartment vacant

وقتی صاحب خانه با شکستن در وارد شد، آپارتمان را خالی یافت.