در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Brawl ˈbrɒl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Brawl ˈbrɒl

A noisy quarrel of fight

بحث یا جنگ پر سر و صدا

The journalist covered all the details of the brawl in the park.

روزنامه نگار تمام جزئیات دعوا و مرافعه ی داخل پارک را پوشش خبری داد.

Larry dreaded a brawl with his father over finding a job.

«لاری» از بحث با پدرش بر سر یافتن کار وحشت داشت.

What started out as a polite discussion soon became a violent brawl.

آنچه که به عنوان بحثی مودبانه آغاز شد، خیلی زود به نزاعی شدید تبدیل شد.