در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه - هفته 14 Unruly ənˈruːli

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unruly ənˈruːli

Hard to rule or control;lawless

نافرمان، غیرقانونی، شرور

Unruly behavior is prohibited at the pool.

رفتار غیر قانونی در استخر ممنوع است.

When he persisted in acting unruly, Ralph was fired from his job.

«رالف» وقتی بر نافرمانی اصرار ورزید، از کارش اخراج شد.

His unruly actions were a menace to those who were trying to work.

اعمال خلاف کارانه ی او برای کسانی که سعی داشتند کار کنند تهدیدی بود.