در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت - هفته 13 Journalist ˈdʒɜːrnələst

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Journalist ˈdʒɜːrnələst

One who writes for, edits, manages, or produces a newspaper or magazine

کسی که برای روزنامه یا مجله مطلب می نویسد، ویرایش می کند و روزنامه یا مجله ای را تولید یا اداره می کند، روزنامه نگار

There were four journalists covering the murder story.

چهار روزنامه نگار بودند که داستان قتل را پوشش می دادند

Barbara’s experience working at the book store wasn’t adequate preparation for becoming a journalist.

تجربه ی کاری «باربارا» درکتاب فروشی، آمادگی کافی برای شغل روزنامه نگاری را در اختیارش قرار نداد.

journalists must have a comprehensive knowledge of the city where they work.

یک روزنامه نگار باید درباره ی شهری که در آن کار می کند اطلاعات جامعی داشته باشند.