در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Decrease dɪˈkriːs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Decrease dɪˈkriːs

Make or become less

کاهش دادن یا کاهش یافتن

As he kept spending money, the amount he had saved decreased.

چون به ولخرجی ادامه داد، مقداری که پس انداز کرده بود کاهش یافت.

In order to improve business, the store owner decreased his prices.

صاحب مغازه به منظور بهبود بخشیدن به کسب و کار، قیمت هایش را کاهش داد.

The landlord promised to decrease our rent.

صاحب خانه قول داد که کرایه ی ما را کاهش دهد.