در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Adequate ˈædəkwət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Adequate ˈædəkwət

As much as is needed; fully sufficient

آن مقدار که مورد نیاز است، کاملاً کافی

Rover was given as adequate amount of food to last him the whole day.

به « روور » مقدار کافی غذا داده شد تا تمام روز با آن دوام آورد.

A bedroom, kitchen, and bath we adequate shelter for his living needs.

یک اتاق خواب، یک آشپزخانه ویک حمام، برای نیازهای زندگی او، پناهگاه مناسبی بود.

Carlos was adequate at his job but he wasn’t great.

کار« کارلوس » قابل قبول بود، اما عالی نبود.