در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > سري آموزش 504 - هفته 12 > Urgent ˈɜːrdʒənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Urgent ˈɜːrdʒənt

Demanding immediate action or attention; important

اقدام یا توجه فوری را می طلبد، مهم

An urgent telephone call was ,made to the company’s treasure.

به صندوقدار شرکت یک تلفن ضروری شد.

The principle called an urgent meeting to solve the school’s numerous problems.

مدیر برای حل مشکلات متعدد مدرسه، نشستی اضطراری ترتیب داد.

When he heard the urgent cry for help, the lifeguard did not hesitate.

هنگامی که نجات غریق فریاد اضطراری برای کمک را شنید، تعلل نکرد.