در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Prohibit proˈhɪbət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Prohibit proˈhɪbət

Forbid by law or authority

قانوناً منع کردن

Alvin’s manager prohibited him from appearing on television.

مدیر « الوین » مانع از ظاهر شدن او بر تلویزیون شد.

Many homeowners prohibit others from walking on their property.

بسیاری از صاحب خانه ها از قدم زدن دیگران در ملکشان ممانعت می کنند.

The law prohibits the use of guns to settle a conflict.

قانون، استفاده از اسلحه برای فرونشاندن درگیری را منع می کند.