در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 - هفته 12 Frank ˈfræŋk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Frank ˈfræŋk

Free in expressing ones real thoughts, opinions or feelings

صادق ، صاف و ساده ، بی شیله پیله

Never underestimate the value of being frank with one another.

هرگز ارزش رو راست بودن با یکدیگر را دست کم نگیرید.

Eretha was completely frank when she told her friend about the sale.

«ارتا» وقتی با دوستش راجع به حراجی صحبت میکرد کاملا صادق بود.

People liked Duffy because they knew he would be frank with them.

مردم «دافی» را دوست داشتند چون میدانستند که او با آنها بی شیله پیله است.