در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 Jealous ˈdʒeləs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Jealous ˈdʒeləs

Afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has

حسود

.A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her

بیوه زن حسود، کارآگاهی را استخدام کرد تا دوستش را که او را ترک کرده بود ، پیدا کند.

.Although my neighbor just bought a new car I am not jealous of him

با اینکه همسایه ام به تازگی اتومبیل جدیدی خریده است، به او حسادت نمی کنم.

.Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of the cheerleaders

چون «مونا» حسود بود، اجازه نمی داد دوست پسرش با هیچ یک از معرکه گیرها برقصد.