در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > سري آموزش 504 - هفته 12 > Abolish əˈbɑːˌlɪʃ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 - هفته 12 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Abolish əˈbɑːˌlɪʃ

Do away with completely; put an end to

کاملا رهاشدن از، خاتمه دادن به

The death penalty has recently been abolished in our state.

اعدام اخیراً در ایالت ما منسوخ شده است.

We abolished numerous laws that didn’t serve any purpose in this decade.

در این دهه قوانین زیادی را لغو کردیم که هیچ کاربردی نداشت.

My school has abolished final exams altogether.

مدرسه ما امتحانات نهایی را کلاً لغو نموده است.