در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Fiction ˈfɪkʃn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Fiction ˈfɪkʃn̩

That which is imagined or made up

آنچه که تصور یا ساخته می شود، داستان، خیالبافی

The story that the president had died was a fiction.

این داستان که رئیس جمهور مرده بود ساختگی بود.

We hardly ever believed Vinny because what he said was usually fiction.

ما بندرت حرفهای «وینی» را باور می کردیم، چون آنچه می گفت معمولاً بی اساس بود.

Marge enjoys reading works of fiction rather that true stories.

«مارج» از خواندن آثار تخیلی بیشتر از داستان های واقعی لذت می برد.