در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Hesitate ˈhezəˌtet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Hesitate ˈhezəˌtet

Fail to act quickly; be undecided

سریع عمل نکردن، مردد بودن، تعلل کردن

Nora hesitated to accept the challenge.

«نورا» در پذیرش مبارزه مردد بود.

When he got the robbers’ vicinity, he hesitated before going on.

وقتی به نزدیکی سارقین رسید، قبل از پیش رفتن درنگ کرد.

The proverb tells us that who hesitates is lost.

ضرب المثل به ما می گوید که هر کسی تردید کند، بازنده است.