در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Decade deˈkeɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Decade deˈkeɪd

Ten years

ده سال، دهه

After a decade of granting salary increases, my boss ended the practice.

بعد از یک دهه اعطای اضافه حقوق، رئیسم به این عمل خاتمه داد.

Many people moved out of this city in the last decade.

در طول ده سال گذشته، مردم زیادی از این شهر خارج شدند.

I have a vision that this decade will be better than the last one.

تصور می کنم که این دهه بهتر از دهه گذشته خواهد بود.