در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Recent ˈriːsənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Recent ˈriːsənt

Done, made, or occurring not long ago

اخیر، تازه

At a recent meeting, the Board of Education provided the evidence we had been asking for.

در یکی از جلسات اخیر، هیات مدیره آموزش و پرورش مدارکی را ارائه کرد که ما درخواست کرده بودیم.

Bessie liked the old silent movies better than the more recent ones.

«بسی» فیلم های صامت قدیمی را بیشتر از فیلم های جدید دوست داشت.

Recent studies have concluded that more people are working than ever before.

نتیجه ی مطالعات اخیر این بود که افراد نسبت به قبل بیشتر کار می کنند.