در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 prevarication /prɪˌværɪˈkeɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

prevarication /prɪˌværɪˈkeɪʃn̩/

دوپهلوگویی، طفره روی

Syn: evasion,double-facedness,lying

Her constant prevarication made her a pariah to her friends.

دو پهلو گویی همیشگی او باعث شد که دوستانش او را طرد کنند.