در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 munificent /mjuːˈnɪfɪsnt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

munificent /mjuːˈnɪfɪsnt/

بخشنده، کریم

Syn: bountiful,open-handed;ample,plentiful

A former student has donated a munificent sum of money to the college.

دانشجوی سابق، پول سخاوتمندانه(=زیادی) به کالج هبه کرده است.