در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 obloquy /ˈɒbləkwi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

obloquy /ˈɒbləkwi

mبدگویی، ناسزاگویی، سرزنش، افترا

Syn: discredit,scandal,infamy,disgrace

John wilkes booth’s egregious act remains an infamous obloquy.

عمل فاحش و آشکار جان ویلکز بوت به عنوان یک رسوایی شرم آور باقی خواهد ماند.