در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 encomium /ɪnˈkəʊmɪəm/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

encomium /ɪnˈkəʊmɪəm/

ثنا، ستایش

Syn: applause,acclaim,laudation

The modest prodigy treated the fervid encomium that followed his performance as though they were a mere bagatelle.

نابغه متواضع با تجلیل پرشوری که بعد از اجرای او از وی به عمل آمد طوری برخورد کرد که انگار اتفاق مهمی نیفتاده است.