در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 factitious /fækˈtɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

factitious /fækˈtɪʃəs/

ساختگی، مصنوعی، صوری، غیرطبیعی،دروغی، وانمود کننده، بهانه کننده

Syn: fabricated,unreal,fake,counterfiet

He has invented a wholly factitious story about his past.

او داستانی کاملا ساختگی درباره گذشته اش ساخته بود.