در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 sophistry /ˈsɒfɪstri/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

sophistry /ˈsɒfɪstri/

سفسطه، مغالطه، زبان بازی، برهان تراشی، فریب

Syn: fallacy,casuistry,fallaciousness

Her sophistry made use of every glib artifice.

ا او در سفسطه بازی اش از هر نوع خدعه نیرنگ قانع کننده ای بهره می جست.