در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 internecine /ˌɪntəˈniːsaɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

internecine /ˌɪntəˈniːsaɪn/

کشتار یکدیگر، کشتار متقابل، قاتل

Syn: devastating,disastrous,calamitous

We witnessed an internecine war in 19th century.

ما در قرن نوزدهم شاهد جنگی خانمان سوز بودیم.